Week van de RI&E

Van 20 t/m 24 juni besteden veel supporters (o.a. arbo-organisaties, opleiders, brancheorganisaties en adviseurs) aandacht aan het belang van een RI&E. Ook wij als RNMS dragen ons steentje bij, door RI&E deze week extra in de spotlight te zetten.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Een medewerker die ziek thuis zit kost een ondernemer gemiddeld €260,- per dag. Een De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt ondernemers bij het in kaart brengen en verkleinen van hun arbeidsrisico’s.  De RI&E is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet. Door samen met u aan de slag te gaan willen we ook de risico’s in uw bedrijf verkleinen, en creëren we samen overzicht in uw bedrijfsrisico’s om zo bedrijfsblindheid te voorkomen.

RI&E is geen papieren tijger, maar een handig instrument om uw arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Tijdens een vrijblijvend gesprek adviseren wij u graag over de risico’s door bedrijfsblindheid en op welke manier de RI&E uw ogen kan openen. Ga vervolgens zelf of met ondersteuning van RNMS aan de slag richting een organisatie die blijvend gezond- en veilig is voor u en uw medewerkers.

Meer weten over RI&E?

Bezoek dan de pagina over Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Lees verder >