[one_half]RNMS is ervan overtuigd dat succesvol veranderen alleen wordt gerealiseerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het management een duidelijke visie heeft.
  • Iedereen in de organisatie het belang van de verandering begrijpt en accepteert.
  • Er een strategie met een duidelijk en compleet plan is.
  • De geschikte middelen voor handen zijn.
  • De medewerkers over de juiste competenties beschikken.

De Consultants van RNMS creëren door middel van een grondige analyse een beeld van de huidige werkwijze en organisatie. Op basis hiervan ondersteunen onze Consultants het management en de medewerkers om de gewenste verandering in te voeren.

[/one_half] [one_half_last] [separator headline=”h3″ title=”Our playground”] [responsive]playground[/responsive] [/one_half_last] [gap height=”20″][separator headline=”h1″ title=”Our playground”] De werkzaamheden van de Consultants laten zich verdelen in 3 gebieden:[gap height=”20″][one_third] [separator headline=”h3″ title=”Implementation”] Nieuwe ontwikkelingen
Na een goede analyse van de huidige werkwijze en organisatie kunnen onze Consultants op een praktische en planmatige wijze nieuwe ontwikkelingen efficiënt en effectief invoeren.
Daarbij begeleiden ze uw medewerkers op uw locatie in hun eigen werksituatie.

Certificering
De Consultants hebben veel ervaring bij het succesvol invoeren van managementsystemen zoals bijvoorbeeld:

  • Kwaliteit (ISO9000)
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Erkend Duurzaam)
  • Schadeherstel (HIQURE)

Hiernaast hebben de Consultants veel ervaring in het toetsen van criteria en normen in de praktijk.

[/one_third][one_third] [separator headline=”h3″ title=”Operational Excellence”] Binnen de Automotive worden veel prestatie indicatoren opgesteld en gevolgd. Hieraan hangen vaak belangrijke doelstellingen met soms grote (financiële) gevolgen.

Onze Consultants ondersteunen u middels een grondige analyse hoe resultaten tot stand zijn gekomen. Daarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van uw bestaande methoden en systemen. Op basis van deze analyse en de binnen onze organisatie bekende Best Practice ondersteunen onze Consultants u op een praktische en stimulerende wijze, om zodoende de doelstellingen te bereiken.[/one_third] [one_third_last] [separator headline=”h3″ title=”Interim Management “] Met de continue focus op efficiency is de personele bezetting de afgelopen jaren in veel bedrijven geoptimaliseerd. Hierdoor zijn soms onvoldoende of minder geschikte medewerkers voorhanden om belangrijke projecten en programma’s op de juiste manier op te pakken en te managen.

Onze Consultants hebben verschillende opleidingen gevolgd in projectmanagement.
Samen met hun praktijkervaring en sterke organisatorische banden met zowel dealerorganisaties en importeurs kunnen zij op een efficiënte wijze van uw project of programma een succes maken.

[gap height=”20″][button link=”https://rnms.nl/projecten/” size=”large” icon=”cog” color=”orange,” ]Zie ons projecten overzicht[/button] [/one_third_last]